صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید تأمین آتش‌بس طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح است، کاهش خشونت جنبه عملی ندارد.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید تأمین آتش‌بس طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح است، کاهش خشونت جنبه عملی ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز یک‌شنبه(۲۲ جدی) در رشته توییتی می‌گوید طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، تأمین آتش‌بس است.
آقای صدیقی می‌گوید:« طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، تامین آتش‌بس است. کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه‌ عملی ندارد.»
وی در ادامه افزوده است که هدف کابل از آتش‌بس، همانند آتش‌بسی است که دو سال پیش، در روزهای عید در کشور برقرار شد و تعریف واضح داشت.
او تأکید می‌کند:«‌آتش‌بس، از تجارب بین‌المللی برخوردار است. برای ما تامین صلح به معنای ختم جنگ است. بروز انواع خشونت‌ها وابسته به جنگ است. نیاز است تا طرح‌های ارائه شده، وضاحت داشته باشد.»
این در حالی است که زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با طالبان، همواره از کاهش خشونت‌ها یاد کرده است.

کد خبر: 62234