به دنبال آتش‌سوزی مهیب در گمرک اسلام‌قلعه و آتش گرفتن بیش از ۳۰۰ موتر حامل مواد سوخت و خوراکی، رییس جمهور غنی با صدور حکمی هیئتی را برای ارزیابی و تحقیق دقیق در این مورد توظیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری دید، ریییس جمهور اشرف غنی هیئتی را به منظور ارزیابی میزان خسارات و علت آتش‌سوزی درگمرک اسلام‌قلعه به ریاست معین عواید و گمرکات وزارت مالیه موظف کرده است.
در این فرمان آمده: به منظور بررسی دقیق و همه جانبه آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، توظیف هیئت با صلاحیت را تحت ریاست معین عواید و گمرکات وزارت مالیه با ترکیب ذوات آتی: معین وزارت صنعت و تجارت، معاون اداره لوی سارنوالی، والی هرات، نماینده دفتر شورای امنیت ملی، نماینده وزارت امور داخله، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، قومانده لوای سرحدی نمبر ۵ قول اردوی ۲۰۷ ظفر، رییس عمومی گمرکات، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری، رییس اتاق صنعت و تجارت، رییس اتحادیه ترانسپورت، منظور می‌نمایم.

در این فرمان هیئت موظف ساخته شده تا تمام جوانب این رخداد را بررسی کرده و به متضررین رسیده کند.
گفتنی است که در آتش‌سوزی مهیب گمرک اسلام‌قلعه ده‌ها میلیون دالر خسارت بر سکتور خصوصی وارد شده است.

کد خبر: 85655