هرات

مسئولان در گمرگ اسلام‌قلعه می‌گویند که آتش‌سوزی مهیبی در این گمرگ رخ داده است. والی هرات در این خصوص گفته که آتش‌سوزی بسیار گسترده است و حریق اکنون نیز ادامه دارد.

کد خبر: 85261