بر اساس گزارش‌ها بزرگترین آتشفشان قمر«آیو» سیاره مشتری به‌زودی فوران خواهد کرد.

بر اساس گزارش‌ها بزرگترین آتشفشان قمر«آیو» سیاره مشتری به‌زودی فوران خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، قمر آیو نزدیکترین قمر از اقمار گالیله‌ای مشتری به این سیاره است. آیو سیزدهمین جسم در سامانه خورشیدی بر پایه‌ی جرم و حجم است.
دانشمندان می‌گویند بر اساس مشاهدات قبلی ، این آتشفشان در طی چند روز آینده فوران خواهد کرد و احتمالاً از حالا از درون فعالیت فورانی آن شروع شده است.
پژوهشگران چندی پیش نیز اعلام کرده بودند که احتمالا این آتشفشان در ماه سپتمبر سال جاری فوران خواهد کرد.
این قمر از نظر اندازه اندکی بزرگتر از ماه است و با ۴۰۰ آتشفشان فعال، آیو فعال‌ترین جرم از نظر زمین‌شناسی در سامانهٔ خورشیدی محسوب می‌شود. علت فعالیت آتشفشانی بیش از حد آیو انرژی و اثر جزر و مدی مشتری و سایر اقمار گالیله‌ای این سیاره بر این قمر است.

کد خبر: 54518