کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری، فیصله‌های خود را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری، فیصله‌های خود را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، زهره بیان شینواری رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی ضمن تاکید بر بی‌طرفی این کمیسیون در روند بازشماری آرا گفت: به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که اعضای این کمیسیون، تنها بر بنیاد معیارهای قانونی پروسه رسیدگی به شکایات را به پیش خواهند برد.
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین گفت: از مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایت، ۵۳۱۶ شکایت در ۲۱ ولایت به بازشماری رفته و ۹۸۶۶ شکایت به دلیل نبود دلایل و مدارک کافی رد شده و ۱۰۹ محل نیز باطل اعلام شده است.
محمدقاسم الیاسی منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی هم می‌گوید که بررسی‌های آنها در مورد رسیدگی به شکایات رو به پایان است و تا دو روز دیگر، روند بازشماری آرا در ۵۳۷۲ محل آغاز خواهد شد.
از سویی هم، رییس کمیسیون شکایات از اخراج ۷۱ کارمند کمیسیون انتخابات خبر داد و گفت که ۵۷ نفر دیگر نیز با جرایم نقدی مواجه شده است.
آقای الیاسی منشی کمیسیون نیز در مورد کارمندان معرفی شده به دادستانی گفت: هنوز اطلاعات در این زمینه تکمیل نشده و سرنوشت این کارمندان مشخص نیست.
او با اشاره به این‌که کارمندان معرفی شده به دادستانی در مرحله استیناف خواهی هستند، از رسانه‌ها خواست که هنوز در این مورد به قضاوت و داوری نپردازند.

کد خبر: 62367