یوناما از دیدار تدامیچی یاماموتو نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقامات کشورهای منطقه و جهان در آستانه خبر داد.

یوناما از دیدار تدامیچی یاماموتو نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان با مقامات کشورهای منطقه و جهان در آستانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در خبرنامه ای گفته است که تدامیچی یاماموتو رییس یوناما با مقامات کشورهای منقطه و جهان در باره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و گفت‌وگوهای صلح میان‌افغانی امروز چهارشنبه (۱۷ میزان) بحث و تبادل نظر می‌کند.
در خبرنامه آمده است: یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد امروز با وزیر خارجه قزاقستان و دیگران طی یک رویداد، سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان، اهمیت گفت‌وگوهای میان افغانی برای تلاش‌های صلح و نیاز اساسی برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای بحث می‌کند.

کد خبر: 56234