دادگاه ابتداىی مركز عدلى و قضايى مبارزه عليه فساد ادارى، آصف مهمند عضو پیشین شوراى ولايتى بلخ را به بيش از ۵ سال زندان محكوم كرد.
به گزارش خبر گزارى ديد، دادگاه ابتدايى مركز عدلى و قضايى مبارزه عليه فساد ادارى امروز(چهارشنبه، ۲۰جدی) طى محكمه‌ای علنى، آصف مهمند عضو پیشین شورای ولایتی بلخ و یک معین وزارت حج و اوقاف را به ۵ سال و دوماه زندان محکوم کرد.
اتهامات وارده بر آقای مهمند، جعل و تزویر اسناد از جمله جعل امضای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری است.
آصف مهمند عضو پیشین شورای ولایتی بلخ که با عطا محمد نور در افتاده و مدعی شد از سوی آقای نور بازداشت و مورد لت و کوب قرار گرفته، همچنان متهم به غصب زمین و ورود غیر قانونی به شورای ولایتی بلخ نیز است.
آقای مهمند اکنون در کابل ساکن است و تاحال چیزی در مورد حکم دادگاه ابتدایی مبنی بر محکومیتش چیزی نگفته است.


کد خبر: 21446