خبرگزاری دید: وزارت امور خارجه امریکا اعلان کرده است که این کشور بررسی روند خروج از افغانستان را آغاز کرده است؛ خروجی که همگام با انتقادات شدیدی بوده است.

به نقل از فارین پالیسی، وزارت امور خارجه امریکا «دنیل اسمیت» را به عنوان مدیر موقت نهاد خارجی برای رهبری گزارش پسا-اقدام گماشته و به طور رسمی بررسی روند خروج از افغانستان را آغاز کرده است.
این بازبینی از اول دسمبر سال جاری آغاز شده و از جنوری ۲۰۲۰ تا اگست ۲۰۲۱ را شامل می‌شود که انتظار می‌رود تا ۹۰ روز تکمیل گردد.
بر بنیاد این گزارش، دفاتر کل بازرسان در چندین نهاد دیگر ایالات متحده – از جمله وزارت امنیت داخلی، بهداشت و خدمات انسانی و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده – همگی بررسی‌هایی را درباره این خروج آغاز کرده‌اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفته است که گزارش نهایی احتمالاً به گونه‌ای طبقه‌بندی می‌شود که تا حد امکان به جزئیات بپردازد، اما، مانند همه تلاش‌ها تا حد امکان شفاف خواهد بود.
گفتنی است که روند خروج امریکا از افغانستان همواره با انتقادات شدید مقامات امریکایی و دولت «جمهوری اسلامی» افغانستان مواجه بوده است.

کد خبر: 100364