زنانی در ولایت فاریاب با احداث باغچه خانگی و کشت سبزی جات و میوه، در هزینه‌های زندگی خانوادگی سهم می‌گیرند. این آلبوم کار روزانه این زنان شجاع و با همت را نشان می‌دهد؛ زنانی که نان زحمت خویش می‌خورند و منت کس نمی‌پذیرند.

کد خبر: 72078