هرچند کشور درگیر دو بحران موحش سیاسی و بیماری کووید- ۱۹ است، ولی کابلیان همانند اعصار و سالیان گذشته برای جشن نوروز آماده می‌شوند. در این آلبوم عکس شما نامزدان داران کابل را مشاهده می‌کنید که برای بردن «نوروزی»، شیرینی و پنیر می‌خرند، در تب و تاب هستند و هیچ بحران نتوانسته آنان را در خانه آرام نگه دارد. کابل شهر رویاهای شیرین و بحران‌های مزمن است.

کد خبر: 64995