شامگاه گذشته رییس جمهور غنی میزبان دعوت افطاری برخی از سیاسیون بود. در این مهمانی نماز خوانده شد، سیاسیون قصه کردند و فضای سیاسی گویا پس از توافق اخیر بهتر شده است. در آین آلبوم برخی تصاویر افطاری رییس جمهور را مشاهده می‌کنید!

کد خبر: 68937