شهر کابل با داشتن بازارهای تاریخی و پر جنب و جوش، یکی از شهرهای کهن و تاریخی منطقه است. بازار تیمورشاهی کابل که شاهد زنده تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر این شهر است، در مرکز شهر موقعیت داشته و با ساختمان های به سبک معماری ویکتوریایی معروف است.

کد خبر: 54558