مصر همیشه سرزمین جادویی و شگفتی بوده است. به تازگی تابوت‌هایی از دوره فراعنه کشف و در قاهره به نمایش گذاشته شد. این کشف بزرگ شامل سه چاه عمیق در «جیزه» در جنوب قاهره است که در آن‌ها ۵۹ تابوت دربسته، ده‌ها مومیایی با قدمت بیش از ۲۵۰۰ سال، صد‌ها قطعه باستانی و یک مجسمه بزرگ برنزی یافت شد. این تابوت‌های سالم متعلق به کاهنان و مقامات عالی خاندان فرعون بیست و پنجم و بیست و ششم مصر است.

کد خبر: 78486