صبح امروز بار دیگر کابل گواه یک رویداد خونین تروریستی دیگر بود. این حمله اما، وجه قساوت و بی‌رحمی تروریزم را برای جهانیان مستند کرد. شما در این آلبوم رویداد خونین کابل و ننگرهار را از دریچه دوربین می‌نگرید.

کد خبر: 68364