دریای کابل که از مرکز این شهر می‌گذرد، روزگاری خروشان، جاری و پر آب بود، این روزها اما، دریای کابل به پاتوقی برای معتادان، کثافات و فاضلاب خانه‌های دو طرف آن مبدل شده است.
به تازگی شهرداری کابل برنامه دارد تا این دریا را پاکسازی کرده و دیوارهای استنادی آن را برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب در فصل پر آبی، ترمیم کند. شما در این آلبوم جریان کار پاکسازی دریای کابل را می‌بینید.

کد خبر: 58435