این کاسه‌های زیبا یادگار روز و روزگاری است که هنوز صنعت سفالگری نفس می‌کشید و صادرات ارزان و بی‌کیفیت کارخانجات عظیم چینی بازارها و خانه‌های هموطنان ما را مسخر نکرده بود. این کاسه‌ها روزی روزگاری رفیق راه و همراه همیشگی دسترخوان خانواده‌ها بود و شوربای تند شمالی در آن مزه دیگر داشت.
اینک ۱۵ قاب از این هنر دستان آدمی!

کد خبر: 55629