کابل قلب تپنده افغانستان، پر از جمعیت و مزدحم. این شهر نزدیک به ۶ میلیون انسان را در خود جا داده است. جمعیتی جوان و در جست‌وجوی کار.

پیر مردی که در انتظار بار است
دانش آموزان در راه مکتب
جوانانی که با دستگاه پرنت روی سرک کار می‌کنند
عریضه نویسان در جوار ریاست پاسپورت
پسری که با بایسکل‌اش به مشتریان نان می‌رساند
دانش آموزان در مسیر مکتب
دانش آموزان در راه مکتب، با نشاط و پر انرژی
پیر مردی با کراچی باربری‌اش منتظر بار است

کد خبر: 54231