گوشت مرغ زمانی یکی از خوراکی‌های اشرافی در افغانستان به شمار می‌رفت، اما اکنون به عضو همیشگی دسترخوان ما مبدل شده است. فروش گوشت مرغ در کنار جاده‌ها اما مشکلات خود را دارد، از بوی بد آن در کنار جاده گرفته تا مشکلات صحی که موجب می‌شود. در این تصاویر شما مرغ‌ها محکوم به مرگ یک صبح پاییزی کابل را می‌بینید.

کد خبر: 56140