نوروز در برخی مناطق و کشورها به گونه شایسته و گسترده تجلیل می‌شود. در افغانستان نیز طیف های گسترده مردم این روز را به گونه شایسته و درخور تجلیل می‌کنند. در آلبوم شما بازارهای کابل و هجوم مردم را برای خرید‌های نوروزی تماشا می‌کنید!

کد خبر: 65069