پیکر تتسو ناکامورا(کاکامراد) مددرسان جاپانی که سه روز پیش در ننگرهار ترور شد، با مشایعت رییس جمهور غنی و تشریفات رسمی دولتی به جاپان خانه اصلی‌اش انتقال یافت. شما در این آلبوم مراسم انتقال تابوت ناکامورا را در ۱۸ قاب می‌بینید.

کد خبر: 60033