کابل شهری زیبا ولی دارای جمعیت حومه نشین، شهری برای ۱ میلیون باشنده که اکنون بیش از ۵ میلیون انسان را در خود جا داده است. این عکس‌ها، قاب‌هایی از یک پارک تفریحی در ساحه تاریخی سه راهی علاءالدین را در یکی از روزهای آخر تابستان نشان می‌دهد.

کودکانی که در پارک در حال قدم زدن است
کودکی بالای دختر نشسته و به دور دست ها میبند
نمایی زیبا از داخل پارک
وسایل بازی که برای سرگرمی کودکان در پارک نصب شده
کودکی در حال طناب بازی
دو کودک روی سبزه نشسته و قصه می کنند
کودکان در حالی بازی در پارک
درختان سبز که بر پارک سایه انداخته است
پیاده روهای پارک
گل های رنگارنگ در یکی از پارک های کابل

کد خبر: 54447