روز جمعه حکومت تصمیم گرفت که برای مبارزه با بیماری کووید-۱۹ مقررات منع گشت و گذار در کابل اعمال شود. ظاهراً باشندگان کابل این موضوع را جدی نگرفته‌اند. شما در این آلبوم مردمی را مشاهده می‌کنید که به رغم هشدارهای جدی دولت در مورد بیماری کووید -۱۹ در خانه نمانده‌اند.

خیابانی در ناحیه سوم کابل
بازار پل سرخ- شهر کابل
خیابان های پر از مردم
ترکاری فروشان پل سرخ
مردم بدون دستکش و ماسک
بولانی فروش کنار خیابان بی خیال کرونا
باز هم بولانی فروش کنار خیابان
کسانی هم هستند که ماسک زده اند
جوانانی که در خیابان ها دیده می شوند
جاده سه راهی علاءالدین
کارگران به امید شکاری عصرانه
قصابی در پل سرخ
مردمی که از خانه بیرون هستند
سر پل سرخ
زندگی جریان دارد…

عکاس: سید محمد حسین حسینی

کد خبر: 65686