نخستین برف زمستانی در کابل همزمان شد با نخستین روز سال جدید میلادی. از قدیم گفته‌اند«کابل بی زر باشد بی برف نی». اکنون کابل سپید پوشیده و شما را دعوت به دیدن تصاویری از نخستین برف زمستانی کابل می‌کنیم.

کد خبر: 61547