این تصاویر شما را می‌برد به کابل ۵۰ تا ۶۰ سال پیش، تصاویری که شاید خیلی پدر و مادرها و پدرکلان‌ها و مادرکلان ها از آن نوستالژی دارند و در آن زندگی کرده‌اند. کابل قدیم، شهری ساکت و با صفا.

مسجد تاریخی پل خشتی، دهه ۴۰
از پل باغ عمومی تا شاه دوشمشیره، روزگاری که جاده خلوت و سینمای پامیر هنوز ساخته نشده بود
در تصویر مناره چوک دهمزنگ پیداست
نمایی از سینمای پامیر و دریای کابل، روزگاری که آب دریا پاک بود
جاده مقابل سیلوی مرکز
سینمای پامیر(اجتمالاً دهه ۴۰)
نمایی از پل باغ عمومی تا تپه مرنجان

کد خبر: 55889