کابل شهری در حال انفجار از جمعیت زیاد، در این شهر کودکانی زندگی می‌کنند که دوره «شوخی» و «بازیگوشی» آنان در کار و تلاش می‌گذرد. این کودکان نان‌آوران کوچک خانواده‌های زاغه‌نشین‌ کابل هستند.

کد خبر: 54351