موسیقی هنری است که در افغانستان با بی‌مهری و ستم زیادی مواجه شده است، این آلبوم بازار فروش آلات موسقی در کابل است که در زندان افراطیت سه دهه اخیر گرفتار افتاده.

کد خبر: 55406