نتایج ابتدایی تمامی حوزه‌ها به جز کابل از جانب کمیسیون انتخابات منتشر شده است. باور ها بر این است که ریاست جمهوری در تبانی با کمیسیون انتخابات، نتایج انتخابات حوزه پایتخت را گروگان گرفته و تلاش دارد که نتیجه نهایی کل انتخابات را مهندسی کند.

اکنون پرسش پیش آمده این است که آیا پارلمان جدیدی که شکل می‌گیرد یک پارلمان سالم خواهد بود یانه؟
از واکنش‌ها در پیوند به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مجلس نمایندگان بر می‌آید که پارلمان جدید یک نهاد سالم نخواهد بود. پرونده انتخابات مجلس نمایندگان ۲۸ و ۲۹ میزان هنوز بسته نشده است و روشن نیست که چه زمانی بسته خواهد شد. بربنیاد تقویم انتخابات پارلمانی، پرونده انتخابات مجلس نمایندگان در ماه قوس باید بسته می‌شد. نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی در این مورد کمیسیون انتخابات را به قانون شکنی متهم می‌کنند.
شکل‌گیری یک حکومت مشروع و یک پارلمان سالم دقیقاً وابسته به یک انتخابات سالم است.انتخابات مجلس نمایندگان چنانچه احزاب و نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که انتخابات پارلمانی با پنج هزار مشکل همراه بوده است. به باور احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانست یا نخواست آرای سیاه و سفید را تفکیک نماید. موضوع نتایج انتخابات در حالی به یک جنجال مبدل شده است که از چشم نامزدان و احزاب سیاسی، کمیسیون انتخابات هیچ گونه استقلالیت عمل ندارد و در تصامیم انتخاباتی تحت فرمان ریاست جمهوری است.
نتایج ابتدایی تمامی حوزه‌ها به جز کابل از جانب کمیسیون انتخابات منتشر شده است. باور ها بر این است که ریاست جمهوری در تبانی با کمیسیون انتخابات، نتایج انتخابات حوزه پایتخت را گروگان گرفته و تلاش دارد که نتیجه نهایی کل انتخابات را مهندسی کند.
پس از اعلام نتایج اتبدایی، ما شاهد بسیار اعتراضات گسترده بوده‌ایم. ولایتی نیست که نامزدان در برابر نتایج ابتدایی شاکی نبوده و صدا بلند نکرده باشند.
شمار زیادی از نامزدان، این روزها به گونه گسترده اعتراض دارند و می‌گویند در اعلام نتایج نهایی باید به خواسته‌های مشروع آن‌ها توجه شود.
به تازگی یک رسانه چاپی گزارشی را منتشر کرده است که در آن یک شمار زیاد از نامزدان بیشتر از سقف تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات در ایام مبارزات انتخاباتی هزینه کرده‌اند.
حکومت افغانستان و رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی پذیرفته‌اند که انتخابات مجلس نمایندگان به گونه سالم برگزار نشده است. مسئولان دفاتر ساحوی کمیسیون انتخابات نیز تایید می‌کنند که بلی در روز انتخابات به شکل گسترده تقلب و تخطی صورت گرفته است.
با این وجود، زمانی یک پارلمان سالم روی کار خواهد آمد که کمیسیون‌های انتخاباتی تمام تقلبات و تخطی‌های انتخاباتی را بررسی کنند تا عدالت انتخاباتی تامین شود. در غیر آن پارلمان جدید یک نهاد سالم نخواهد بود. بزرگترین دغدغه نامزدان و احزاب سیاسی اکنون تامین عدالت انتخاباتی است.
در اعلام نتایج نهایی انتخابات، باید کمیسیون انتخابات ضمن استقلالیت، به گونه بی‌طرفانه تقلبات و تخطی‌های انتخاباتی را جدی بررسی کند. کمیسیون‌های انتخاباتی بایستی اتوریته و جایگاه پارلمان را به خوبی درک کرده باشد. در نظام‌های دمکراتیک از وظایف عمده پارلمان نظارت از عملکرد حکومت مرکزی است. نهادی به نام پارلمان درست زمانی می‌تواند از اعمال حکومت نظارت نماید که کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت در انتخاب نامزدان برنده دخل و تصرف نداشته باشند.
قرار است در ۲۹ سرطان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شود. نتایج انتخابات مجلس نمایندگان چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تا حدودی روشن خواهد ساخت. اگر کمیسیون‌های انتخاباتی به هر علتی عدالت انتخاباتی را در انتخابات مجلس نمایندگان تامین نکند، شک نکنید که مردم در انتخابات ریاست جمهوری به گونه دل گرم شرکت نمی‌کنند.
کمیسیون انتخابات به تازگی اعلام کرده است که در انتخابات مجلس نمایندگان یک میلیون نفر شرکت نموده‌اند. حداقل در همین انتخابات مجلس نمایندگان ثابت شد این نامزدان بوده‌اند که پای مردم را به مراکز رای دهی کشاندند. زیرا مردم به عملکرد کمیسیون انتخابات هیچ گونه اعتماد ندارند.
اختر سهیل- خبرگزاری دید

کد خبر: 40399