گزارش‌ها حاکی از آن است که آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی عالم بزرگ اسلامی و از رهبران جهادی افغانستان، شام امروز دوشنبه (۱۴اسد) در گذشت.

به گزارش خبرگزاری دید، آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی فقیه بزرگ و عالم برجسته دینی در اثر بیماری که عاید حالش شده بود، در گذشته است.

آیت‌الله شیخ محمد آصف محسنی فقیه برجسته، دانشمندی مجتهد و از رهبران برجسته جهادی افغانستان بود.

کد خبر: 51666