آی‌اس‌آی فرماندهان طالبان را به پشاور فراخوانده است

کد خبر: 87994