ریاست امنیت ملی: ابو محمد التاجیکی عضو برجسته القاعده در پکتیکا کشته شد

کد خبر: 87974