اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کشور استقبال و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا طبق قانون به شکایات رسیدگی کند.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کشور استقبال و از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا طبق قانون به شکایات رسیدگی کند.
به گزارش خبرگزاری دید، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای امروز دوشنبه(۲ جدی) از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات و رفتن این روند به مرحله بعدی استقبال کرد.
بیانیه ضمن استقبال از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، گفته است:« ما از وظیفه حیاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی در رسیدگی به شکایات به گونه حرفه‌ای، مستقلانه و به موقع حمایت می‌کنیم. به هرگونه شکایت باید بر اساس قانون انتخاباتی رسیدگی شود.»
اتحادیه اروپا بار دیگر بر اهمیت محوری این انتخابات در غنی‌سازی دموکراسی در افغانستان تأکید کرد.
گفتنی است که نتیجه ابتدایی انتخایات ریاست جمهوری روز گذشته از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شد که با استقبال نهاد‌های مختلف ملی و بین‌الملی رو به رو شده است.

کد خبر: 60953