اتحادیه اروپا از حفظ دستاوردها در روند صلح پشتیبانی می‌کند

کد خبر: 87252