اتحادیه اروپا در واکنش به حمله تروریستی امروز شهر کابل، می‌گوید کودکان آینده افغانستان هستند و تمام طرف‌ها باید بلافاصله به تلفات غیرنظامیان نقطه پایان بگذارند.

اتحادیه اروپا در واکنش به حمله تروریستی امروز شهر کابل، می‌گوید کودکان آینده افغانستان هستند و تمام طرف‌ها باید بلافاصله به تلفات غیرنظامیان نقطه پایان بگذارند.
به گزارش خبرگزاری دید، اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای در واکنش به حمله تروریستی امروز کابل، اندوه عمیق خود را ابراز داشته و خواستار ختم تلفات غیرنظامیان شد.
در خبرنامه آمده است:« با اطلاع از اینکه کودکان در انفجار امروز کابل جان‌های خود را از دست داد، شدیداً اندوهگین شدیم. کودکان آینده افغانستان هستند! تمام طرف‌ها باید فوراً به تلفات غیرنظامیان نقطه پایان بگذارند.»‌
در انفجار امروز در کابل در حوزه پانزدهم شهر کابل بالای موتر حامل شرکت امنیتی به نام «گارد ورلد» ۷ تن کشته شده و ۱۴ تن دیگر به شمول اتباع خارجی کارمندان این شرکت امنیتی زخمی شدند.
گفتنی است که کودکان نیز شامل تلفات این رویداد هستند.

کد خبر: 58548