اتحادیه جهانی علمای مسلمان در دیدار با هیئت طالبان در قطر از آن‌ها خواسته است تا یک حکومت عادلانه در افغانستان ایجاد کنند.


به نقل از آناتولی، اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان به تازگی در دیدار با طالبان از آن‌ها خواسته است تا حکومت عادلانه در افغانستان ایجاد کنند.
بر بنیاد این گزارش، احمد الریسونی رییس و دبیر کل این اتحادیه روز گذشته با هیئت طالبان در قطر ملاقات کرده است.
در این نشست، دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان از طالبان خواسته است تا یک دولت عادلانه در افغانستان ایجاد کنند.
گفتنی است که پس از اعلان دولت موقت از سوی طالبان، انتقادها از همه‌شمول نبودن آن شدت یافته است.

کد خبر: 96707