خبرگزاری دید: سازمان ملل متحد و ۱۹۳ کشور عضو این سازمان همراه با گروه‌های حقوق بشری اقدامات «سرکوبگرانه» طا-لبان و نظامیان میانمار را محکوم کردند.

کمیته قدرتمند سازمان ملل متحد تلاش حاکمان افغانستان و میانمار را برای اشغال کرسی این سازمان تا سال ۲۰۲۲ رد کردند.
نه عضو کمیته ملل متحد که مسئولیت تصویب نمایندگی دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان را دارند، نشستی در رابطه به طا-لبان و میانمار برگزار کردند. این کمیته تلاش حاکمان دو کشور را برای اشغال کرسی در سازمان ملل متحد به تعویق انداخته است.
طا-لبان پس از قدرت‌گیری دوباره در افغانستان محدودیت‌های شدیدی را روی حقوق زنان، آزادی بیان و سایر موارد وضع کردند.
جامعه جهانی بارها اعلان کرده بود که طا-لبان را با رفتارشان قضاوت خواهد کرد نه اعمال شان.
با این حال، مقامات حکومت سرپرست طا-لبان بارها اعلام کرده‌اند که تمام شرایط به رسمت شناخته شدن را بر آورده کرده‌اند.

کد خبر: 99957