یک نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد که احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان وجود دارد.


یک نماینده مردم غزنی در مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد که احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، این روزها یک بار دیگر در بخش‌های مختلف غزنی درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی شدت گرفته است.
گزارش می‌شود که گروه طالبان هنوز هم بر ولایت غزنی تسلط دارد و هر آن می‌تواند شهر غزنی را تصرف کند.
با این‌همه، دست کم‌ دو ماه پیش غزنی به دست طالبان سقوط کرد و برای چند روز این ولایت در اختیار طالبان بود.


کد خبر: 37284