رییس مجلس نمایندگان کشور در نشست عمومی امروز شنبه(۲۵ عقرب) مجلس نمایندگان شورای ملی، می‌گوید که شاید این دو استاد خارجی دیگر زنده نباشند تا با انس حقانی مبادله شوند.

رییس مجلس نمایندگان کشور در نشست عمومی امروز شنبه(۲۵ عقرب) مجلس نمایندگان شورای ملی، می‌گوید که شاید این دو استاد خارجی دیگر زنده نباشند تا با انس حقانی مبادله شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان به دنبال تعلیق مبادله انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی با دو استاد خارجی دانشگاه امریکایی افغانستان، گفت که احتمال دارد این دو استاد مرده و یا کشته شده باشند.
رحمانی گفت برهم خوردن تبادله‌ زندانیان، نشان می‌دهد که گروه طالبان «بی‌قول، بی‌اراده و فاقد تصمیم‌گیری» در مورد «صلح و جنگ» است و حتا در مورد آزادی زندانیان خودشان نیز صلاحیت ندارد.
روز سه شنبه(۲۱عقرب) و پس از سفر جنرال حمید فیض رییس استخابارت نظامی پاکستان به کابل، محمد اشرف غنی اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید از اعضای کلیدی شبکه حقانی با دو استاد امریکایی مبادله خواهند شد. غنی این مبادله را در راستای منافع ملی خوانده و آرزو کرد که صلح در کشور تامین شود. اما شامگاه روز پنجشنبه برخی منابع فاش ساخت که انس حقانی دوباره به کابل برگردانده شده است.
گفتنی است که نه حکومت و نه امریکایی‌ها در مورد علل عمده تعلیق مبادله زندانیان چیزی به رسانه‌های نمی‌گویند

کد خبر: 58708