رییس مجمع ملی مردم افغانستان می‌گوید، ۲۴ سال پیش دنیا افغانستان را فراموش کرده بود؛ اما امروز شرایط افغانستان تغییر کرده و کسی نمی‌تواند از دستاوردهای نزده سال اخیر مردم چشم‌پوشی کند. به باور او امروز نوع نگاه طالبان در سطح مقامات نسبت به ۲۴ سال گذشته تغییر کرده است.

به گزارش خبرگزاری دید، سیدعلی رضا محمودی رییس مجمع ملی مردم افغانستان در گفت‌وگو با شبکه طلوع‌نیوز روی مقایسه وضعیت امروز افغانستان و شرایط ۲۴ سال پیش کشور که طالبان وارد کابل شدند، بحث کرده است.
آقای محمودی به تفاوت‌های افغانستان امروز و ۲۴ سال گذشته پرداخته و گفت: ۲۴ سال پیش که طالبان وارد کابل شدند، دنیا افغانستان را فراموش کرده بود. افغانستان از نقشه جهان حذف شده بود و به استثنای چندکشور، جهان حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخت.
او اضافه کرد: «اکنون جهان شاهد یک افغانستان جدید است و هیچ کسی نمی‌تواند از دستاوردهای نزده سال اخیر مردم افغانستان چشم‌پوشی کند. اکنون مردم افغانستان جایگاه شان را نزد جهانیان ثابت ساخته‌اند».
رییس مجمع ملی مردم افغانستان ضمن اشاره به دستاوردهای نزده سال اخیر در کشور، بیان داشت: «در جریان نزده سال گذشته مردم افغانستان برگزاری انتخابات را تجربه کردند، رسانه‌ها گسترش یافت، نهادهای آموزشی و تحصیلی فعال شد، زنان به آموزش و تحصیل دست یافتند، امروز یک دختر اول نمره عمومی کانکور شده، حضور پررنگ جوانان تحصیل یافته در جامعه و توجه به ارزش‌های حقوق بشری، همه و همه دستاوردهای مردم ما است که نه دنیا از آن چشم‌پوشی کرده می‌تواند و نه طالبان. یک چیزی را که طالبان هم به آن پی برده‌اند این است که افغانستان دیگر به گذشته بر نمی‌گردد».
آقای محمودی در پاسخ به این پرسش که آیا امروز در نوع نگاه طالبان تغییر به وجود آمده یا خیر، تصریح کرد: امروز ما با دو نوع طالب مواجه هستیم. ۱- طالبی که خانواده‌های شان در پاکستان، دُبی و قطر زند‌گی می‌کنند، دنیادیده شده و نوع نگاه‌ شان تغییر کرده است. ۲- طالبانی که در افغانستان هستند، متاسفانه دیده می‌شود که نوع دوم طالبان تغییر نکرده‌اند و هنوز هم به شلاق زدن و … باور دارند.
رییس مجمع ملی مردم افغانستان تاکید کرد که دولت افغانستان و گروه طالبان باید از فرصت تاریخی که پیش آمده است استفاده کنند تا بُن‌بست چهل‌ساله جنگ افغانسان از بین برود و مردم ما به صلح و آرامش دست یابند.
۵ میزان سال ۱۳۷۵ خورشیدی مصادف است با اشغال کابل توسط طالبان و سقوط دولت اسلامی مجاهدین که از آن ۲۴ سال می‌گذرد.

کد خبر: 75775