مسئولان ریاست آب‌رسانی هرات از مقروضیت ادارات دولتی به این اداره خبر داده و می‌گویند که این مقروضیت به میلیون‌ها افغانی می‌رسد.


مسئولان ریاست آب‌رسانی هرات از مقروضیت ادارات دولتی به این اداره خبر داده و می‌گویند که این مقروضیت به میلیون‌ها افغانی می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری دید، راتب حمیم رییس آب‌رسانی و کانالیزاسیون حوزه غرب کشور گفت: این اداره ۶۵ هزار مشترک را که شامل منازل رهایشی، اماکن تجاری و دولتی می‌باشد در شهر هرات تحت پوشش دارد.
وی در ادامه اظهار داشت که آب نوشیدنی مورد نیاز این مشترکین از ۲۸حلقه چاه تامین می‌گردد.
آقای حمیم گفت که بطور ۲۴ ساعته برای مشترکین آب توزیع می‌گردد.
رییس آب‌رسانی و کانالیزاسیون حوزه غرب از مقروضیت‌ها و عدم پرداخت پول صرفیه‌های آب ادارات دولتی، اماکن مقدسه و مردم اظهار نگرانی نموده و ابراز می‌کند که بدهکاری ادارات دولتی به این اداره، به میلیون‌ها افغانی می‌رسد و عامل عدم تطبیق پروژه‌های بزرگ شده است.

او، عدم همکاری ادارات دولتی را جهت پرداخت مقروضیت‌ها، کهنه بودن شبکه توزیع آب، نبود امکانات مدرن جهت ردیابی و حل به موقع شکستگی و نبود حمایت کننده بیرونی را از جمله مشکلات عمده عنوان کرد.
آقای حمیم در ادامه تاکید کرد که ارایه خدمات آب پاک و صحی، گسترش شبکه آبی در سطح زون، جای‌گزین آب‌های سطحی به جای آب‌های زیر زمینی، جلوگیری از حفرچاهای خودسر و جلوگیری از استفاده بی‌رویه آب را از پلان‌های این اداره خواند.
در این میان، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید: اداره محلی مصمم است تا جهت جمع‌آوری مقروضیت‌ها با اداره آب‌رسانی همکاری کند.
وی از مردم خواست که در قسمت مصرف آب توجه خاص نمایند تا از ضایع شدن آن جلوگیری شود.
گفته می‌شود ادارات دولتی در سراسر کشور به ریاست‌های برق و آب‌رسانی ده‌ها میلیون افغانی بدهکارند که این موضوع باعث شده، این ادارات نتوانند برای مردم خدمات بهتر ارائه کنند.


کد خبر: 33707