سرپرست مقام ولایت هرات از نقش نظامیان ایتالیایی در امر مبارزه باهراس‌افکنی ابراز قدردانی کرد.


سرپرست مقام ولایت هرات از نقش نظامیان ایتالیایی در امر مبارزه باهراس‌افکنی ابراز قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، مونسه حسن‌زاده معاون امور اجتماعی و سرپرست مقام ولایت هرات امروز در مراسم تجلیل از روز ملی ایتالیا و روز ملی نیروهای مسلح آن کشور، گفت: مردم هرات هیچگاه همکاری بشردوستانه کشور ایتالیا را فراموش نخواهند کرد.
وی افزود، نقش نظامیان ایتالیایی در امر مبارزه با هراس‌افکنی قابل قدر است.
از سویی هم، فرمانده نیروهای حمایت قاطع زون غرب، ضمن ادای احترام به سربازانی که در راه مبارزه با تروریزم جان‌های خود را از دست داده‌اند، گفت:« سربازان ما جان های شان را به منظور حفاظت از ملت، آزادی و شکوفایی قربانی نمودند.»
او افزود: اجازه دهید تا امروز، با یک احساس عمیق، یادی کنم از ۵۳ تن از همکاران دلاور مان که تحت نام دمکراسی و آزادی مردم افغانستان، جان‌های شیرین شان را از دست دادند، همچنان اجازه دهید از ۶۵۰ عسکری که در این راه مجروح گردیدند، نیز یادآوری نمایم.
فرمانده حمایت قاطع می‌گوید: نیروهای مسلح ما در این ۲۰ سال از عملیات‌های باثبات سازی نشان دادند که قادر به اجرای هرنوع ماموریت در هر زمینه بوده و همواره مورد تقدیر نیروهای چند ملیتی بوده‌اند.
در بخشی ازین مراسم، معاون مقام ولایت هرات و مقامات ملکی و نظامی به سربازان ایتالیایی که در طول نزدیک به بیست سال گذشته در حوزه غرب جان‌های شان را از دست داده‌اند؛ با گذاشتن اکلیل گل بر منار یاد بود، ادای احترام نمودند.


کد خبر: 37155