یک اداره برای مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی در چارچوب لوی‌سارنوالی/دادستانی کل کشور ایجاد می‌شود.

یک اداره برای مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی در چارچوب لوی‌سارنوالی/دادستانی کل کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، محمدفرید حمیدی لوی‌سارنوال/دادستان کل در روز پایانی «کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان» گفته است که طرح ایجاد ریاست عمومی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی از سوی ریاست جمهوری تأیید شده و کار روی تشکیل آن جریان دارد. این طرح از سوی لوی‌سارنوالی/ دادستانی کل به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.
لوی‌سارنوال/دادستان کل کشور گفته است که این طرح به هدف مبارزه موثر با پدیده آزار و اذیت زنان در اداره‌های دولتی و غیردولتی تهیه شده است. او گفته است که ایجاد ریاست عمومی سارنوالی مبارزه با آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و غیردولتی یک گام مهم در امر مبارزه با خشونت علیه زنان است.
او افزوده است: «از طریق این ریاست می‌توانیم، اعتماد و اطمینان خانواده‌ها را اعاده نماییم که اداره‌های افغانستان محیط مطمئن و مصون، برای کار و خدمت‌گزاری به مردم افغانستان است.»
این در حالی است که اخیراً اتهام‌ها و ادعاهای زیادی مبنی بر وجود آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی و رشوت‌ستانی جنسی علیه حکومت و به خصوص ارگ مطرح شده است.
این اتهام‌ها پس از آن بالا گرفت که حدود دو ماه پیش، حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور غنی در گفت‌وگویی با تلویزیون خصوصی «خورشید»، اطرافیان محمداشرف غنی را به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ، ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ در مجلس نمایندگان» متهم کرد. ارگ این ادعا را رد کرده و از لوی‌سارنوالی/دادستانی کل خواسته بود که پرونده را بررسی کند.
هرچند حبیب‌الله احمدزی به تازگی گفته است که او حلقات خاص را در ارگ به ترویج فساد و فحشا در حوالی ارگ متهم کرده و از محمد اشرف و رولا غنی و در مجموع زنان و کسانی که در پی این ادعاها متضرر شده معذرت خواسته است. اما ادعای آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی به شدت باقی است و در این اواخر بازتاب رسانه‌ای گسترده نیز یافته است. دیده شود که ایجاد ریاست سارنوالی عمومی مبارزه با خشونت و آزار و اذیت زنان در ادارات چقدر می‌تواند، در کاهش خشونت علیه زنان در ادارات موثر باشد، باید منتظر بود.

کد خبر: 50651