نویسنده:

اختر سهیل

تقلب در انتخابات یک امر معمول است اما، این کمیسیون‌های انتخاباتی است که آرای سیاه و سفید را تفکیک کنند تا عدالت انتخاباتی تامین شود. کاری که در کمتر انتخاباتی در افغانستان پیش آمده است.

قرار است در ششم ماه میزان سال روان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. این انتخابات بدون شک از اهمیت خاصی برخوردار است، هر چند که تمامی انتخابات‌ها اهمیت خاص شان را دارند.
نگران انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان هستیم و علت آن هم این است که بی‌اعتمادی به کمیسیون‌های انتخاباتی، به ویژه به کمیسیون انتخابات خیلی زیاد است. متاسفانه کاری هم نشد تا ازروند رو به رشد بی‌اعتمادی‌ها به کمیسیون‌های انتخاباتی جلوگیری شود.
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ به جنجال کشیده شد و در نهایت یک حکومت «توافقی» به میان آمد. کمیسیون‌های انتخاباتی به کار شان درست عمل نکردند و حکومت وحدت ملی به دخالت خارجی‌ها بر ما تحمیل شد.
تقلب در انتخابات یک امر معمول است اما، این کمیسیون‌های انتخاباتی است که آرای سیاه و سفید را تفکیک کنند تا عدالت انتخاباتی تامین شود. کاری که در کمتر انتخاباتی در افغانستان پیش آمده است.
برخورد غیر مسئولانه نهادهای انتخاباتی با پروسه انتخابات و انتخاب مردم و غیر شفاف عمل کردن شان در بررسی آرا سبب گریده است تا گراف بی‌اعتمادی به کمیسیون‌های انتخاباتی هر روز افزایش یابد.
دقیقاً انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را همین بی‌اعتمادی‌ها سخت تهدید می‌کند. البته چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی در مورد تازه، خیلی کمک کرد تا بی‌اعتمادی‌ها به کمیسیون‌های انتخاباتی خیلی زیاد شود.
ناکامی در سالم برگزار کردن انتخابات پارلمانی، یک شوک دیگر بود. انتخابات پارلمانی طوری برگزار نشد که مردم از شوک انتخابات ریاست جمهوری بیرون شوند.
کمتر از چهار ماه دیگر با انتخابات ریاست جمهوری فاصله داریم و اکنون کمیسیون‌های انتخاباتی تمام تمرکز شان روی شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری خرج شود تا از میزان بی‌اعتمادی‌ها اندکی کاسته شود.
کمیسیون‌های انتخاباتی بایستی اولویت شان کاهش این بی‌اعتمادی‌ها باشد. به شمول افکار عمومی کشور، خیلی از جناح‌ها و نامزدان انتخابات به کمیسیون‌های انتخاباتی اعتماد ندارند.
شفافیت در انتخابات یکی از شاخص‌های این پروسه است. بدون شفافیت در انتخابات، نتایج اعلام شده از جانب کمیسیون‌های انتخاباتی موجب تنش خواهد شد. پیش از رفتن به سمت انتخابات، شفافیت در آن خیلی سرو صدا بر پا می‌کند اما انتخابات در خلاء این عنصر مهم انتخاباتی برگزار می شود.
برخورد غیر مسئولانه کمیسیون‌های انتخاباتی با فرآیند انتخابات، کمک کرده است تا زمینه شکل‌گیری نهادهای خیلی ضعیف فراهم شود. به طور نمونه حکومت وحدت ملی و پارلمان جدید که انتخابات ریاست مجلس آن زخم دیگری است.
کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که علت بی‌اعتمادی به کار آن‌ها، مرتبط به کارکرد خود شان می‌باشد. با این وجود انتظار داریم که کمیسیون‌های انتخاباتی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسیر انتخابات پارلمانی را طی نکنند.
نیاز است که کمیسیون‌های انتخاباتی از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان درس عبرت بگیرند. درست است که برخی تغییرات در ساختار نهادهای انتخاباتی به میان آمده است، اما نباید فراموش کرد که این اتفاق کل پروسه نیست و تاکنون تغییر چهره ها موثر نبوده است.

کد خبر: 48428