اعضای مجلس نمایندگان یک کمیته تازه ۲۵ نفری را برای بررسی و رسیدگی به تنش‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس ایجاد کردند.

اعضای مجلس نمایندگان یک کمیته تازه ۲۵ نفری را برای بررسی و رسیدگی به تنش‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس ایجاد کردند.
شماری از نمایند‌گان مردم در مجلس می‌گویند، از ادامه بی‌سرنوشتی مجلس به ستوه آمده‌اند و باید یک راه حل قانونی برای حل این معضل جست‌وجو شود.
با این همه، شماری دیگر از این نمایندگان تأکید می‌ورزند که باید یک اجندای مشخص برای تعیین سرنوشت کرسی ریاست مجلس با اکثریت آراء عملی گردد.
حمیدالله توخی نماینده مردم زابل در مجلس می‌گوید: «فضای مجلس امروز نسبت به روزهای پیش نرم‌تر بود و نمایند‌گان یک کمیته دیگر را ایجاد کرده که افراد بی‌طرف هستند تا ما بتوانیم برای حل مشکل کرسی ریاست به یک نتیجه برسیم و امیدواری‌ها در این باره زیاد است.»
اما، شماری دیگر نمایند‌گان تاکید دارند که اگر به تنش مجلس پایان داده نشود، شهروندان کشور اعتماد شان را نسبت به مجلس از دست خواهند داد و ادامه این وضعیت باعث مأیوس شدن نمایندگان بی‌طرف نیز می‌گردد.
حبیب‌الرحمان پدرام نماینده مردم هرات در مجلس گفته است که بحث‌های پراکنده در مجلس ادامه داشت و روی کدام اجندای مشخص به تفاهم نرسیده‌ایم و ادامه این وضعیت نمایند‌گان بی‌طرف را مأیوس و نگران کرده است.
همچنان، نوریه حمیدی نماینده مردم بغلان در مجلس اظهار می‌دارد: متأسفانه هنوز هم راه حل پیدا نشده و ما به آرای پاک مردم آمده‌ایم و تصمیم درست گرفته نشده که مشکل را حل کند و آرای زنان سرنوشت ساز است و بعد ازاین ما خاموش نخواهیم ماند.
با این حال، شماری از نمایند‌گان مجلس تاکید می‌ورزند که قرار است به روز (دوشنبه، ۳ سرطان) موضع‌گیری شمار زیادی از نمایندگان برای پایان تنش مجلس اعلام شود و نباید حلقات مشخص مانع حل چالش خانه ملت شوند.

کد خبر: 49215