شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که امروز (شنبه ۱۸جوزا) موضوعِ مشخصی برای بحث در این مجلس ندارند.
به گزارش خبرگزاری دید، به گفته آن‌ها، تمامی اقدامات و بحث‌‎ها در مجلس نمایندگان تا تعیین سرنوشت کرسی ریاست مجلس، معطل قرار گرفته است.
انتخابات ریاست مجلس نمایند‌گان حدود یک ماه پیش در ۲۶ ثور برگزار شد. در این انتخابات، هیچ یک از نامزدان کرسی ریاست نتوانست رای اکثریت اعضای حاضر مجلس را به دست آورد. به این ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد. اما در دور دوم تنها میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که بیشترین رای را در دور نخست به دست آورده بودند، با هم رقابت کردند.
در روز انتخابات دور دوم، نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شده بود و نامزد برنده به ۱۲۴ رای نیاز داشت. در این انتخابات که در ۲۸ ثور برگزار شده بود، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رای و کمال ناصر اصولی ۵۵ رای به دست آوردند.
هم‌چنان در این انتخابات ۵۳ رای باطل و ۱۳ رای سفید اعلام شد. به این ترتیب سه رای دیگر مفقود بود که در نتیجه بازشماری آرا یک کاغذ سفید از صندوق رأی‌گیری بیرون آمد و آرای مفقودشده به دو رأی تقلیل یافت.
عطامحمد دهقان‌پور که در آن زمان ریاست موقت مجلس را بر عهده داشت، سرانجام میررحمان رحمانی را رییس مجلس و برنده انتخابات اعلام کرد. به دنبال آن، کمال ناصر اصولی و تعدادی از نمایندگان، نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و تا کنون هم نپذیرفته‌اند.

کد خبر: 48397