ادغام جنگجویان طالبان در صفوف نیروهای امنیتی چالش برانگیز است

کد خبر: 88075