محمداشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که افغانستان می‌تواند در همکاری «خوب» دولت با بخش خصوصی تا سال ۲۰۲۴ ازرش مجموعی صادرات خود را به ۸ میلیارد دالر افزایش دهد.

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که افغانستان می‌تواند در همکاری «خوب» دولت با بخش خصوصی تا سال ۲۰۲۴ ازرش مجموعی صادرات خود را به ۸ میلیارد دالر افزایش دهد.
آقای غنی این سخنان را روز شنبه ۲۰ دلو در مراسم معرفی اجمل احمدی به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمدذکی سرفراز به حیث شهردار تازه کابل مطرح کرده است.
در یک خبرنامه ارگ به نقل از آقای غنی آمده است:«در نتیجه همکاری خوب و کار نزدیک با سکتور خصوصی، صادرات افغانستان تا سال ۲۰۲۴ به ۸ میلیارد دالر افزایش یافته می‌تواند.»
آقای غنی همچنان گفته است که سرپرست جدید وزارت صنعت و تجارت در هماهنگی و همکاری با سکتور خصوصی، افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشوری صادارتی تبدیل خواهد کرد.
در این مراسم سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز گفته است که بلند بردن صادرات کشور به ۱ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۹، توجه به رشد تجارت و همکاری با بخش صنعت و اعمال اصلاحات در این عرصه، از اولویت‌های کاری این وزارت است و تلاش می‌کند تا میزان صادرات کشور به هفت برابر افزایش یابد.
از جانب دیگر، رییس جمهور غنی گفته است که شهرداری‌ها باید به نهادهای پاسخ‌گو مبدل شود، تا شهروندان در کوتاه‌مدت، تغییرات اساسی را شاهد باشند.
با این همه، آقای غنی روز چهارشنبه گذشته در فرمان‌های جداگانه، اجمل احمدی را به ‌حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت و احمدذکی سرفراز را به‌ حیث شهردار جدید کابل معرفی کرده بود.

کد خبر: 41977