ارگ در واکنش به عملیات بهاری گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اعلامیه گروه طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری نشانه واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در افغانستان بوده و این اقدام جنگجویانه را به شدت محکوم می‌کند.

ارگ در واکنش به عملیات بهاری گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اعلامیه گروه طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری نشانه واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در افغانستان بوده و این اقدام جنگجویانه را به شدت محکوم می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، ارگ با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عملیات طالبان در حالی اعلام می‌شود که به ابتکار و اصرار حکومت، تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی در کشور به شدت ادامه داشته و این گروه با هیئت مذاکره کننده ایالات متحده امریکا مستقیماً وارد مذاکرات صلح استند.
همچنان در اعلامیه آمده است که اصرار طالبان بر تداوم جنگ و فساد در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که علمای جید کشور و جهان اسلام، ادامه جنگ طالبان علیه مردم افغانستان را جهاد نه بلکه فتنه دانسته و خواهان توقف آن شده‌اند. علمای افغانستان و جهان اسلام به‌گونه واضح گفته‌اند که جنگ طالبان علیه مردم افغانستان فاقد هر نوع مشروعیت دینی بوده و برای ادامه آن هیچ گونه توجیه شرعی وجود ندارد.
ارگ همچنان گفته است که ادعای طالبان مبنی بر این که این اعلان جنگ در پاسخ به اعلان جنگ از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته باشد، نادرست است. حکومت افغانستان نه تنها این که بیانیه‌ای در مورد آغاز عملیات جنگی صادر نکرده، بلکه تمام موانعی را که در مقابل صلح وجود داشت از میان برداشته، تداوم جنگ را به نفع هیچ طرف نمی‌داند.
مردم افغانستان شاهد هستند که طالبان طی عملیات‌های گذشته‌شان مردم بی‌گناه ما را در سراسر کشور به اشاره بیگانگان، آماج حملات تروریستی قرار داده‌اند.
در اخیر این اعلامیه آمده است:«مردم و حکومت افغانستان از جوانان کشور که در صفوف جنگی طالبان هستند و وسیله اهداف قدرت طلبانه رهبری این گروه و حامیان منطقه‌‌ای شان شده‌اند، می‌خواهد تا فریب آن‌ها را نخورده و دیگر وسیله بیگانگان برای ایجاد رعب و وحشت میان خواهران و برادران مسلمان خود نگردند.
مردم و حکومت افغانستان از آن عده رهبران و اعضای گروه طالبان که با این اعلان جنگ علیه مردم افغانستان مخالف هستند می‌خواهند تا در صف مردم مسلمان خود قرار گرفته و علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند.
حکومت افغانستان در حالی که آماده است از وجب وجب خاک و فرد فرد کشور دفاع کند، یک بار دیگر از رهبری گروه طالبان می‌خواهد تا از ادامه این جنگ نامشروع و تحمیلی دست کشیده و به دعوت بلا قید و شرط دولت و مردم افغانستان برای مذاکرات صلح لبیک بگویند.

کد خبر: 45485