نویسنده:

ظاهر شکوهمند

همکاران سابق حکومت که در جریان اتفاقات و رخدادهای محرمانه ارگ قرار داشته‌اند، علیه آن افشاگری می‌کنند.این افشاگری‌ها شامل فساد اخلاقی، مالی و اداری در ارگ بوده و اکنون افکار عامه را به شدت شوکه کرده است

در چند روز گذشته یکی پس از دیگری، همکاران سابق حکومت که در جریان اتفاقات و رخدادهای محرمانه ارگ قرار داشته‌اند، علیه آن افشاگری می‌کنند.
این افشاگری‌ها شامل فساد اخلاقی، مالی و اداری در ارگ بوده و اکنون افکار عامه را به شدت شوکه کرده است.
جنرال حبیب احمدزی مشاور پیشین و همکار نزدیک اشرف غنی، در مصاحبه ویژه‌ای با شبکه خورشید، از فساد سازمان یافته، حلقه مافیایی اطراف رییس جمهور غنی، فساد اخلاقی در گزینش‌های حکومتی برای زنان و غیره پرده برداشت.
آقای احمدزی بیان کرده که در اطراف رییس جمهور غنی حلقه خاصی هست که مانع رسیدن دیگران به او شده و نمی‌گذارد کسی خدمت کند.
جنرال احمدزی در ادامه افشاگری‌هایش به این نکته تکان دهنده نیز اشاره کرده که «فساد اخلاقی» در ارگ موج می‌زند. او گفته که زنان بدون «تن‌فروشی» نمی‌توانند به پُست‌های حکومتی برسند.
احمدزی:« بانوان با ارایه تن و بدن خود به مقام‌های عالی می‌رسند.»
این شوک با مهر تاییدی که مریم وردک یکی دیگر از همکاران سابق ارگ بر آن زد، تکان دهنده تر شد.
بانو وردک:« مسائلی که جنرال احمدزی مطرح کرده، انعکاس دهنده واقعیت است. کاخ ریاست جمهوری مرکز دولت است، هر چیزی که در آنجا اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که حکومت رییس جمهور غنی چگونه اداره می‌شود. متأسفانه، این امر دستاویزی برای برای طالبان شده است.»
مریم وردک مشاور سابق شورای امنیت ملی در امور ارتباطات راهبردی، با تایید افشاگری‌های احمدزی گفته:« اگر بخواهی پیشرفت کنی باید از تن و بدن خود مایه بگذاری. وکیلان زن با ۵۰۰ و ۶۰۰ رای خود کامیاب ساخته می‌شوند.»
بانو وردک گفته که لیست کاندیداهای پارلمان به رییس جمهور غنی فرستاده می‌شد و او انتخاب می‌کرد که کی باشد و کی نباشد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز با نشر اعلامیه‌ای در این مورد واکنش نشان داده است.
اعلامیه شورای نامزدان ریاست جمهوری مسئول و پاسخگوی اصلی « فساد اخلاقی و مالی» ارگ را رییس جمهور غنی معرفی کرده است.
در کنار این، اکنون بیفزایید فساد و عدم مشروعیت سیاسی را که در نخست، این حکومت در اثر توافق و با پادرمیانی وزیر خارجه امریکا به میان آمد و مشروعیتش نیم‌بند بود، ولی پس از اول جوزا همان مشروعیت نیم‌بند را نیز از دست داده و اکنون ادامه کار حکومت به رهبری آقای غنی باید از « حکومت وحدت ملی» به حاکمیت « مثلث فساد مالی، اخلاقی و سیاسی» تغییر نام یابد.
اما بحث اصلی این است که چرا ارگ این قدر در فساد غرق است و چه عامل باعث آن شده است.
بدون شک، انحصار اقتدار سیاسی و اقتصادی در یک نقطه فساد را به دنبال می‌آورد. زمانی که حاکم در چنبره چند چهره با گرایش‌های فاشیستی قرار می‌گیرد، دنیا را جز از همان پنجره از زاویه و پنجره دیگری نمی‌تواند ببیند.
طبق افشاگری‌هایی که مجید قرار داشته، مثلاً خانواده و خویشاوندان سلام حیمی رییس دفتر ریاست جمهوری، ده‌ها بست و مقام حکومتی را اشغال کرده‌اند و این خانواده برای حفظ موقعیت خویش دست به هرکاری خواهد زد تا در اقتدار باقی بماند.
ما به دنبال اتهام زنی به کسی نیستیم، ولی افکار عامه کشور بی‌صبرانه منتظر پاسخگویی ارگ به اتهامات وارده، مبتنی بر قانون و در روشنی اسناد و مدارک است.
اگر ارگ نتواند چنین پاسخی ارائه کند، برای شخص آقای غنی بهتر آن است که از قدرت کنار برود و بگذارد که این کشور بیشتر از این در بحران غرق نشود.

کد خبر: 47775