ریاست جمهوری در واکنش به طرح‌های ارائه شده توسط برخی شوراها، می‌گوید که مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان‌تهی نیست.

ریاست جمهوری در واکنش به طرح‌های ارائه شده توسط برخی شوراها، می‌گوید که مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان‌تهی نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز دوشنبه(۱۱ قوس) گفته است برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!» عنوان کرده‌اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.
سخنگوی حکومت در چند رشته توییتی گفته است:« این روزها، برخی شوراها طرح‌هایی را زیر نام «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور!» عنوان کرده‌اند که در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.»‌
وی در ادامه افزود که نامزدان انتخابات گذشته‌ ریاست جمهوری، بایست به اراده، تصمیم و جایگاهی که مردم برای شان برگزیده‌اند، احترام قایل شوند.
صدیقی با بیان این که مردم افغانستان سزاوار طرح‌های هوایی و میان تهی نیست، تأکید می‌کند:«‌ مردم افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده‌ شان را به هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن پشت صندوق‌های رای دهی، تمثیل کرده اند و به عقب برنمی گردند.»
ارگ ریاست جمهوری این سخنان را در حالی بیان کرده است که اخیراً برخی شوراها و دسته‌های انتخاباتی طرح‌هایی همچون حکومت موقت و یا هم حکومت مشارکت ملی را برای عبور از بحران کنونی در کشور پیشنهاد کرده‌اند.

کد خبر: 59705