مسئولان معارف ولایت دایکندی می‌گویند، از سال ۱۳۹۳ به این‌طرف در مکاتب ولایت دایکندی کتوب درسی توزیع نشده و شاگردان مکاتب این سال‌های تعلیمی را بدون کتب درسی سپری کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دید، به نقل از رادیو نسیم، مسئولان معارف دایکندی می‌گویند: سال ۹۵ بدترین سال برای معارف دایکندی بود؛ زیرا بسیاری از مکاتب در این سال تعطیل بوده و ریاست معارف دایکندی از سال ۹۳ به این‌طرف هیچ کتاب برای شاگردان توزیع نکرده است.
با این حال، معصومه مرادی، والی دایکندی، می‌گوید: سال ۹۵ بهترین سال برای معارف بود چون ۱۲۰۰ معلم استخدام شده است.
وی تاکید کرد: کتاب‌های درسی بزودی از طریق وزارت دفاع به دایکندی انتقال داده می‌شود.
سال گذشته در مکاتب دایکندی بیش از ۱۶۴ هزار شاگرد مشغول درس‌خواندن بوده و از این میان بیش از ۸۸ هزار تن آن پسران و بیش از ۷۶ هزار تن آن را نیز دختران تشکیل می‌دادند.

کد خبر: 5514